انجام انواع پروژه های برنامه نویسی و پایگاه داده به صورت شرکتی و دانشجویی ، فروش پایان نامه تمامی رشته های دانشگاهی ، انجام پروژه های مهندسی نرم افزار ، پروژه های کار آفرینی ، طراحی وب سایت و . . .

http://www.bitasoft.ir/
najafzade@gmail.com

09131253620

بیش از 500 عنوان پایان نامه  برای رشته های مختلف دانشگاهی. . . . . . .

بیش از 60 عنوان پروژه کارآفرینی رشته های مختلف دانشگاهی . . . .

چندین عنوان پروژه های مهندسی نرم افزار ( تحلیل به روش UML و روش SSADM )

چندین عنوان پروژه های برنامه نویسی ASP.NET به همراه پایگاه داده

چندین عنوان پروژه های برنامه نویسی C# (سی شارپ) به همراه پایگاه داده

چندین عنوان پروژه های برنامه نویسی VB.NET به همراه پایگاه داده

چندین عنوان پروژه های برنامه نویسی VB6 به همراه پایگاه داده

چندین عنوان پروژه اکسز (پروژه Access)

چندین عنوان پروژه درس روش تحقیق

چندین عنوان پروژه کارآموزی رشته های دانشگاهی مختلف

چندین عنوان پروژه های برنامه نویسی مالتی مدیا بیلدر

چندین عنوان پروژه های برنامه نویسی Assembly

چندین عنوان پروژه C++

>>>>>درخواست نمونه پروژه<<<<<